Αποστολή QUBIK: Η Ελλάδα ξανά στο διάστημα

Τρία χρόνια μετά την αποστολή στο διάστημα, του πρώτου δορυφόρου ελληνικής κατασκευής (UPSAT), ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Libre Space Foundation (LSF), πιστός στην σχεδίαση και την δημιουργία διαστημικής τεχνολογίας ανοιχτού λογισμικού, καταφέρνει να στείλει ξανά την Ελλάδα στο διάστημα με την αποστολή QUBIK.

Προωθώντας την γνώση και την επιστημονική έρευνα, ο LSF συμμετέχει σε ενδιαφέροντα προγράμματα για το διάστημα.

Εργάζεται για την διεξαγωγή καινοτόμων πειραμάτων με την χρήση δορυφόρων και την δημιουργία σημαντικών συνεργασιών, όπως η πρόσφατη συνεργασία του με την International Astronautical Federation / Διεθνή Ομοσπονδία Αστροναυτικής.

Λίγα λόγια για την αποστολή QUBIK

Πριν περίπου ένα χρόνο, ο οργανισμός Libre Space Foundation ξεκίνησε τον σχεδιασμό και την κατασκευή δύο πικοδορυφόρων, με την ονομασία QUBIK-1 και QUBIK-2, και ενός καινοτόμου συστήματος απελευθέρωσης πικοδορυφόρων, PicoBus.

Το PicoBus, και οι QUBIK-1 και QUBIK-2, αποτελούν την αποστολή QUBIK, η οποία είναι σχεδιασμένη να συμμετέχει στο πρόγραμμα DREAM Payload, της εκτόξευσης Alpha Launch που διοργανώνεται από την Firefly Aerospace.

Αυτή είναι και η πρώτη εκτόξευση που διοργανώνει η εταιρεία Firefly και σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους από την βάση Vandenberg στη Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τόσο οι δύο πικοδορυφόροι QUBIK όσο και το PicoBus, είναι έργα ανοικτού λογισμικού και ανοικτής σχεδίασης, και σκοπός τους είναι η διεξαγωγή διεξοδικών πειραμάτων επικοινωνίας στο διάστημα.

Συγκεκριμένα αυτοί οι δύο εξολοκλήρου Ελληνικοί πικοδορυφόροι θα διεξάγουν πειράματα με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης και ανίχνευσης δορυφόρων που μόλις έχουν απελευθερωθεί στο διάστημα.

Οι τελικές δοκιμές των πικοδορυφόρων στην Αθήνα

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 2020 διεξήχθησαν οι τελικές δοκιμές των πικοδορυφόρων καθώς και η ενσωμάτωσή τους μέσα στο σύστημα απελευθέρωσης PicoBus.

H διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, στο hackerspace.gr, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί με τους Ελληνικούς πικοδορυφόρους, ενσωματώθηκαν επιπλέον τέσσερις άλλοι πικοδορυφόροι, οι GENESIS-L και GENESIS-N της AMSAT-EA, και oι FOSSASAT-1 και FOSSASAT-2 της Fossa Systems.

Η διαδικασία δοκιμών και ενσωμάτωσης διήρκησε αρκετές ώρες και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι του Οργανισμού στο YouTube.

Αξίζει να σημειωθεί πως τέτοιες μεταδόσεις γίνονται σπάνια από φορείς που είναι υπεύθυνοι για ενσωμάτωση διαστημικών συστημάτων.

Όμως για τον Οργανισμό Libre Space Foundation, η ζωντανή μετάδοση τέτοιων γεγονότων συνάδει με τις αρχές και τη φιλοσοφία του, καθώς υποστηρίζει και προωθεί την ανοιχτή γνώση, την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και την επιστημονική έρευνα.

Όλα τα έργα και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, οι πληροφορίες, η γνώση και τα δεδομένα αυτών, είναι διαθέσιμα και στην ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου.

Αυτό καθιστά τον οργανισμό Libre Space Foundation ένα φορέα που με έδρα την Ελλάδα, κατορθώνει να διαφέρει.

Τόσο με τη δραστηριότητά του εντός του Ελλαδικού χώρου (κατασκευή του πρώτου Ελληνικού δορυφόρου ανοιχτού λογισμικού) όσο και με την ενεργή παρουσία του παγκοσμίως.

Κατορθώνει να ξεχωρίζει στηρίζοντας την επιστημονική έρευνα για το διάστημα (κατασκευή με ανοιχτές άδειες, του πρώτου συστήματος απελευθέρωσης πικοδορυφόρων).

Η αποστολή QUBIK είναι ένα από τα πολλά έργα που έχει αναλάβει ο οργανισμός Libre Space Foundation.

Από την Ελλάδα είναι ο πρώτος που δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε διεθνείς Οργανισμούς και φορείς σχετικούς με το διάστημα, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και την ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας για καθαρά ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Οργανισμός Libre Space Foundation γίνεται ο πρώτος Ελληνικός οργανισμός μέλος της International Astronautical Federation.

Η Διεθνής Αστροναυτική Ομοσπονδία αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο, ηγετικό σώμα υπεράσπισης του διαστήματος.

Από την ίδρυση της το 1951 μέχρι και σήμερα ασχολείται με την ανάπτυξη της αστροναυτικής και τη χρήση της αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Η ομοσπονδία αποτελείται από περισσότερα από 397 μέλη σε 69 χώρες.

Ο Libre Space Foundation είναι ο πρώτος οργανισμός από την Ελλάδα που συμμετέχει και ενώνει τις δυνάμεις του μαζί με τα υπόλοιπα παγκόσμια μέλη που ασχολούνται με το διάστημα.

Ανάμεσά τους είναι πανεπιστήμια, μουσεία και ερευνητικά ιδρύματα με σκοπό την προώθηση της Τεχνολογίας του Διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς και προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Libre Space Foundation

Ο Libre Space Foundation (LSF) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος σχεδιάζει και αναπτύσσει διαστημική τεχνολογία με τη χρήση «ανοιχτού» λογισμικού.

Ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την προώθηση της γνώσης για το διάστημα μέσα από την οργάνωση, σχεδίαση, ενίσχυση και επίβλεψη έργων που ασχολούνται με αυτό.

Όλα αυτά τα χρόνια ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει ή έχει θέσει υπό την αιγίδα του ένα μεγάλο εύρος έργων και πρωτοβουλιών.

Όλες οι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται με γνώμονα την εκμετάλλευση του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, με στόχο το καλό της ανθρωπότητας, την εξέλιξη της διαστημικής τεχνολογίας και την εμβάθυνση της γνώσης.

Στα έργα που έχει αναλάβει ο Οργανισμός συγκαταλέγονται πρωτοβουλίες σχετικές με τη τεχνητή νοημοσύνη για δορυφόρους (Polaris), την ανάπτυξη και λειτουργία του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου επίγειων δορυφορικών σταθμών (SatNOGS), τον επανασχεδιασμό και τη κατασκευή του πρώτου δορυφόρου που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στην Ελλάδα (UPSat).

Επίσης ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή πλατφόρμας πικοδορυφόρων (Qubik) καθώς και συστήματος απελευθέρωσης έως και 8 πικοδορυφόρων (PicoBus).

Ταυτόχρονα συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συστημάτων πυραυλικής (Cronos).

Το άρθρο αναρτήθηκε στο tribune.gr

Πηγή: Αποστολή QUBIK: Η Ελλάδα ξανά στο διάστημα