Κρυοηφαίστειο

Featured

Κρυοηφαίστεια στον πλανήτη νάνο Δήμητρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά στην επιφάνεια του πλανήτη Δήμητρα (Ceres) είναι τα...