Αρχαία ΑΤΙΑ

Featured

Βιβλίο που εκδόθηκε το 1716 έχει ζωγραφισμένο ένα ΑΤΙΑ στο εξώφυλλό του ..!

Χρήστης του ίντερνετ, συλλέκτης παλαιών βιβλίων, ο οποίος προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος,...