Ορυκτό σε Αρειανούς μετεωρίτες: Μπορεί να παρέχει ενδείξεις για αφθονία νερού στην αρχαιότητα;

Ο πλανήτης Άρης μπορεί να ήταν ένα υγρότερο μέρος απ’ ότι θεωρείτο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με έρευνα προσομοίωσης μετεωριτών από τον Άρη που διεξάγεται, εν μέρει, στο τμήμα Lawrence Berkeley National Laboratory του τμήματος Ενεργείας του πανεπιστημίου. 

Σε μια μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Nature Communications, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία απου αποδεικνύουν ότι ένα ορυκτό που εντοπίστηκε σε μετεωρίτες από τον Άρη – το οποίο είχε θεωρηθεί ως η απόδειξη για την ύπαρξη ενός αρχαίου ξηρού περιβάλλοντος στον πλανήτη – μπορεί να ήταν αρχικά ένα ορυκτό που περιείχε υδρογόνο, πράγμα που δείχνει ότι ο κόκκινος πλανήτης μπορεί να ήταν πιο πλούσιος σε νερό. 

«Το κυρίαρχο ερώτημα εδώ είναι για το νερό στον Άρη και την πρώιμη ιστορία του στον Άρη: Υπήρξε ποτέ ένα περιβάλλον που επέτρεψε την δημιουργία ζωής στον Άρη;», δήλωσε ένας από τους ερευνητές της μελέτης.