Μια νέα ματιά στην φύση της σκοτεινής ύλης

Η φύση της σκοτεινής ύλης που αποτελεί το 80% της μάζας των σωματιδίων στο σύμπαν εξακολουθεί να είναι ένα από τα άλυτα μυστήρια του επιστημονικού παρόντος.

Η έλλειψη πειραματικών στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να την ταυτίσουμε με το ένα ή το άλλο από τα νέα στοιχειώδη σωματίδια που έχουν προβλεφθεί από τους θεωρητικούς επιστήμονες, καθώς και την πρόσφατη ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων που προέρχονται από τη συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών (μάζας περίπου 30 φορές μεγαλύτερης από του Ήλιου) από το LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory), έχουν αναβιώσει το ενδιαφέρον για την πιθανότητα της σκοτεινής ύλης να μπορεί να πάρει τη μορφή αρχέγονων μελανών οπών συνολικής μάζας από 10 έως 1000 φορές μεγαλύτερη του Ηλίου. 

Η θεωρία των αρχέγονων μαύρων τρύπων, που θα προέρχονταν από τις υψηλής πυκνότητας διακυμάνσεις της ύλης κατά τις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι αρχέγονες μαύρες τρύπες, σε αντίθεση με αυτές που σχηματίζονται από τα αστέρια, των οποίων οι αφθονία και η μάζα περιορίζονται από τα μοντέλα του αστρικού σχηματισμού και της εξέλιξης, θα μπορούσαν να υπάρχουν με ένα ευρύ φάσμα μαζών και αφθονίας. 

Κατά πάσα πιθανότητα, οι μαύρες τρύπες αυτές θα εντοπίζονταν στα φωτοστέφανα των γαλαξιών και η περιστασιακή συνάντηση δύο από αυτών με μάζα κατά 30 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου, καθώς και η μεταγενέστερη συγχώνευσή τους, θα μπορούσε να είναι η εξήγηση για τα βαρυτικά κύματα που ανιχνεύθηκαν από το LIGO.