Δεδομένα του CERN ηχούν σαν ένα πολύ γνωστό μουσικό μοτίβο!

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο για να διαπιστώσετε και οι ίδιοι σε ποιο πολύ γνωστό μουσικό μοτίβο αντιστοιχούν τα δεδομένα για το Σωματίδιο Higgs όταν μετατρέπονται σε ηχητικά κύματα.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=70ZGqhzsxxw]