Η αποστολή Europa Flyby της NASA περνάει επίσημα στην επόμενη φάση

Μια αποστολή με στόχο την διερεύνηση του κατά πόσο είναι κατοικήσιμος ο δορυφόρος του Δία, Ευρώπη, έρχεται ένα βήμα πιο κοντά μετά την ολοκλήρωση της φάσης προσχεδιασμού της NASA

Στις 15 Φεβρουαρίου η συγκεκριμένη αποστολή ολοκλήρωσε με επιτυχία το λεγόμενο Key Decision Point-B, βήμα σημαντικό για να προχωρήσει η αποστολή στην επόμενη φάση. Η απόφαση αυτή της διαστημικής υπηρεσίας επιτρέπει στην αποστολή να προχωρήσει στην προκαταρκτική φάση του σχεδιασμού της, γνωστή και ως, Φάση Β, που ξεκινάει στις 27 Φεβρουαρίου.

Το αποκορύφωμα της Φάσης Α ήταν η επιλογή των 10 μέσων/εργαλείων που αναπτύσσονται για να μελετήσουν τα επιστημονικά μυστήρια του δορυφόρου με τον «κρυμμένο» ωκεανό. Η νέα φάση της αποστολής έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018 και θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της προμελέτης για τα συστήματα και υποσυστήματα της αποστολής.